İtalya'nın Yönetim Şekli ve Siyasi Tarihi

İTALYADA SİYASİ HAYAT

1948 Anayasasına göre İtalya her biri beş yıl süre ile seçilen iki meclisin (Temsilciler ve Senato) yasama yetkisine sahip bulunduğu demokratik bir Cumhuriyettir. Temsilciler Meclisinin 630, Senatonun 325 üyesi vardır. Devlet Başkanı yedi yıl süre ile bu iki meclis tarafınan seçilir. Ülke yirmi bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler bir ölçüye kadar kendi içinde özerktir. Ayrıca kendi yönetimlerine sahip beş ana bölge vardır. Kurulan koalisyon hükümetleri uzun zaman devam etmemekte sık sık seçime gidilmektedir.

İTALYA YÖNETİMİ

Ülke Adı: Resmi tam adı: İtalya Cumhuriyeti
kısa şekli : İtalya
Yerel tam adı: Repubblica Italiana
yerel kısa şekli: Italia
eski adı: İtalya Krallığı
ingilizce: Italy

Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet

Başkent: Roma

İdari Bölümler: 20 bölge; Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto

Bağımsızlık Günü: 17 Mart 1861

Milli Bayram: Cumhuriyet Günü, 2 Haziran (1946)

Anayasa: 1 Ocak 1948

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası),
AsDB (Asya Kalkınma Bankası),
AG (Avustralya Grubu),
BIS (Uluslararası İmar Bankası),
BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği),
CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi),
CDB (Karayipler Kalkınma Bankası),
CE (Avrupa Konseyi),
CEI (Orta Avrupa Girişimi),
CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı),
EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi),
EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası),
ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu),
ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu),
EIB (Avrupa Yatırım Bankası),
EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği),
ESA (Avrupa Uzay Ajansı),
Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü),
G- 7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası),
IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı),
IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası),
ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü),
ICC (Milletlerarası Ticaret Odası),
ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu),
ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi),
IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği),
IEA (Uluslararası Enerji Ajansı),
IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu),
IFC (Uluslararası Finansman Kurumu),
IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu),
IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü),
ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü),
IMF (Uluslararası Para Fonu),
IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü),
Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı),
Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü),
Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı),
IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi),
IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı),
ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü),
ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği),
LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği),
MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu),
NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi),
NEA (Nükleer Enerji Kurulu),
NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı),
OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),
OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü),
PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi),
UN (Birleşmiş Milletler),
UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı),
UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü),
UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği),
UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü),
UNIFIL (BM Geçici Gücü),
UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu),
UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu),
UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu),
UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi),
UNMOGIP (BM Hint Pakistan Askeri Gözlem Grubu),
UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü),
UPU (Dünya Posta Birliği),
WCL (Dünya Emek Konfederasyonu),
WEU (Batı Avrupa Konseyi),
WHO (Dünya Sağlık Örgütü),
WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı),
WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü),
WToO (Dünya Turizm Örgütü),
WTrO (Dünya Ticaret Örgütü),
ZC

 

 

İtalya Ülke Rehberi
İtalya hakkında detaylı bilgi ve italyanın tarihi.
İtalya Doğal Kaynaklar
İtalya zengin bir bitki örtüsüne sahip değildir. Akdeniz iklimine sahip olduğu için bitkiler uzun süren kuru ve sıcak yazlara dayanabilen türdendir.
İtalya'nın Ekonomik Yapısı
İkinci Dünya Savaşından sonra, 1950'de başlayan büyük bir ekonomik gelişme ile başlıca sanayi ülkeleri arasına girdi.
Fiziki ve Coğrafi Yapısı
Güney Avrupa’da yer alan, kuzey batısında Fransa, kuzeyinde İsviçre ve Avusturya, kuzeydoğusunda...
İtalya İklimi
İtalya’da Akdeniz iklimi hüküm sürer. Sahra havasının yerleştiği mevsim olan yaz, kurak ve güneşlidir.
Haberleşme, Ulaşım, Taşımacılık
İtalyada iletişim ve haberleşme bilgileri. İtalyada ulaşım ve taşımacılık.
İtalya Nüfus ve Sosyal Yaşam
İtalya’da Akdeniz iklimi hüküm sürer. Sahra havasının yerleştiği mevsim olan yaz...
İtalya'nın Önemli Şehirleri
İtalya'nın önemli şehirleri ve bu şehirler hakkında kısa tanıtıcı bilgiler.
İtalya Tarihi
İtalya’nın eski çağlarında yaşayan insanlar hakkında, çok az bilgi vardır. M.Ö. 500’lerde İtalya’da dört belirgin medeniyet mevcuttu.
İtalya'nın Yönetim Şekli
1948 Anayasasına göre İtalya her biri beş yıl süre ile seçilen iki meclisin (Temsilciler ve Senato) yasama yetkisine sahip...
E-Posta : edabroad@edabroad.com