Avustralya Bitki Örtüsü ve Hayvanlar

Avustralya'nın bitki örtüsü hem değişik, hem de özellik arz eder. Kurak olan iç kısımlarında seyrek çöl bitkileri ve fundalar vardır. Yağmurun artmasıyla bitki örtüsü çalılıklardan ormana dönüşür. Doğu sahili ve Tasmania'da ormanlar ve çalılıklar yer alır. Akasya ve okaliptüsler bilinen bitki örtüsü arasındadır. Her ikisinin yüzlerce türü olup, hemen hepsi de Avustralya'ya mahsustur. Kuzeydoğu kıyısının tropik ormanlarında palmiye, çamlar, güneydoğu Asya'nın bitki topluluğuna ait kerestelik ağaçlar ve salep otunun yüzlerce çeşidine rastlamak mümkündür.

Avustralya'nın yerli hayvanlarının hepsi yavrularını kendi mide keselerinde taşıyan Tasmania şeytanı, kaulo, vombat ve kanguru gibi memelilerden meydana gelen garip hayvanlardır. Yumurta yapan, fakat yavrularını emziren, karınca yiyen Ekidualar ve Pleytipuslar da Avustralya'ya mahsus yaratıklardır. Dingo veya vahşi köpek; koyunlar için ciddi bir tehlikedir. Kuş cinsi ormanlık bölgelerde çok olup, çok değişik papağanlar, kakaburra veya balıkçıl çok rastlanan hayvanlardır.Tropikal kuzey sahil nehirlerinde yaşayan timsahlar, yılanlar ve çeşitli kertenkeleler bu ülkede yaşayan hayvanlardandır.

Avustralya'ya sokulan hayvanlardan tilki ve tavşan, çok üremelerinin sonunda ülke için ciddi bir tehlike olmuştur. Tavşanların çoğalmasını ve yayılmasını önlemek gayesiyle uzun çitler yapılmıştır. Fakat kıtanın otlaklarının hemen tamamını istila etmelerine mani olunamamıştır. Daha sık tecrid çitleri, zehirleme, tuzak kurma ve myxomatosis hastalık virüsleri gibi kontrol tedbirleri, istila eden tavşanların azaltılması için gelmemiştir. Avustralya'da aynı zamanda yaban atlarına, develere ve su aygırlarına da rastlanır.
Avustralya Ülke Rehberi
Avustralya, güney yarımkürede yer alan bir ülkedir. Hint ve Büyük Okyanusu arasında uzanır...
Avustralya Haritası
Avustralya'nın coğrafi yapısını inceleyebilmeniz için bir alternatif...
Avustralya Şehirler
Eğitim göreceğiniz şehir, okul seçimi kadar önemli olabilir. Avustralya'nın popüler kentleri hakkında bilgileri...
Avustralya Tarihi
Avustralya'daki ilk insan yerleşimlerinin 42.000 ila 48.000 yıl öncesinde ortaya çıktığı tahmin...
Avustralya Coğrafyası
Toprak bakımından Rusya, Kanada, Çin, Amerika ve Brezilya'dan sonra dünyanın 6. en büyük ülkesidir...
Avustralya Yönetimi
Avustralya üç seviyeli hükümete sahiptir; Federal Hükümet, Eyalet Hükümeti ve Yerel Hükümet.
Avustralya Nüfus Bilgileri
Avustralya'da halk, inanış, nüfus ve benzeri konulardaki bazı bilgiler...
Ekonomik Göstergeler
Dünyanın en çok kentleşmiş ve teknolojik açıdan ileri düzeyi yakalamış ülkelerinden biridir.
Avustralya İklimi
Güney yarım küresinde bulunan Avustralya diğer kıtalara nazaran çok değişik bir iklime sahiptir.
Avustralya İletişim Bilgileri
Avustralya'da kullanılan iletişim bilgileri.
Ulaşım ve Taşımacılık
Avustralya'daki ulaşım ve taşımacılık üzerine bazı rakamlar.
Avustralya Doğal Kaynaklar
Batı platosunun büyük sahaları üzerindeki eski kayaların dış yüzeyi ve doğu bölgelerinin bazı kısımları...
Bitki ve Hayvanlar
Avustralya'nın bitki örtüsü hem değişik, hem de özellik arz eder.
E-Posta : edabroad@edabroad.com