Amerika'nın İklim ve Bitki Örtüsü

ABD'de çok değişik iklimler görülür. Çoğunlukla ılımandır. Hawaii ve Florida'da tropikal, Alaska'da arktik, Mississippi Nehri kıyısında yarı bozkır, güneybatıda çorak iklim görülür. Doğu ve batı kıyılarındaki sıradağlar, okyanusların iç kısımların iklimini etkilemesini önlediklerinden, kıyı şeritleri hariç bütün ülkede kara iklimi hakimdir. ABD'de orta kısımlar çok yüksek olduğundan, mevsimler arasında pek fazla sıcaklık farkı yoktur. Yazları orta bölgelere alçak basınç hakimdir. Okyanustan gelen nemli hava Appalachianlar tarafından engellenmediği için orta bölgeler yaz mevsiminde bol bol yağış alır. Batı bölgelerde ise yağış daha azdır. Atlantik Okyanusu'na kıyı olan şeridin güney kısım daha yağışlı ve ılıman olmasına rağmen, kuzeyi daha serin olup kışları şiddetli geçer. Meksika körfezine bakan güney kısım açık ve düz olduğundan tropikal iklim hakimdir. Bu bölgede yazlar sıcak, kışlar ise ılımandır. Her mevsimde bol yağış görülür. Alaska kıyı şeridi, denizden etkilenen bir iklime sahip olmasına rağmen, iç kısımlarında çok şiddetli soğuklar görülür.

Amerika Ülke Rehberi
Amerika'nın genel yapısı, nüfus ve yaşam alanları, çoğrafi, idari, ekomik yapısı ve yönetim şekli...
Coğrafya
Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Atlas Okyanusu ve Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, Kanada ile Meksika arasında yer alır.
Ekonomik Göstergeler
Amerika'nın ekonomik göstergeleri üzerine bazı rakamlar.
İklim ve Bitki Örtüsü
Çoğunlukla ılımandır. Hawaii ve Florida'da tropikal, Alaska arktik, Mississippi kıyısında yarı bozkır, güneybatıda çorak iklim görülür.
Nüfus ve Etnik Yapı
Amerika'nın nüfusu 2006 verilerine göre 298.444.215 ve nüfus artış oranı: %0.91 dir. Ortalama yaşam süresi 77.85 yıldır.
Siyasi Yapısı
Halk hükümetidir. Kongre üyleri, başkan, eyalet yetkilileri, kasaba ve şehirleri yönetenler halk tarafından seçilir.
Amerika Haritası
Almanya fiziki, coğrafi, siyasi ve idari haritalar...
E-Posta : edabroad@edabroad.com