Almanya'nın Coğrafi Özellikleri, Almanya İklimi

Almanya'nın yüzölçümü 357,021 km² 'dir. Bunun 349,223 km²'si karadan, 7,798 km²'si su kaynaklarından meydana gelmektedir. Yüzölçümü bakımından Avrupa'nın 7. Ülkesi olan Almanya Dünya'nın da 63. büyük ülkesi durumundadır. Ülke güneydeki Alp Dağları'ndan Kuzey'deki Kuzey Denizi'ne kadar uzanır. Ülkenin en yüksek noktası, Alpler üzerinde bulunan 2.962 m yükseklikteki Zugspitze noktasıdır. Orta Almanya'daki ağaçlanmış konumdaki yaylalar ile kuzeydeki alçak seviyedeki ovalara ulaşım; Rhine, Tuna ve Elbe[38] gibi, Avrupa'nın bazı önemli büyük nehirleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Almanya'nın sınır komşularının hepsi Avrupa birliği ülkeleridir. Ülkenin komşuları kuzeyde Danimarka, doğuda Polonya ve Çek Cumhuriyeti, güneyde Avusturya ve İsviçre, batıda Fransa ve Lüksemburg, kuzeybatıda Belçika ve Hollanda'dır.

Almanya'nın karakteristik iklim yapısı bölgeden bölgeye değişim göstermektedir. Kuzey'de yazları sıcak, kışları ise okyanus etkisinde bir iklim yaşanmaktadır. Doğu ve Güney'i ise, yazları sıcak kışları ise yumuşak bir iklime sahiptir. Almanya'da sıcaklık ortalaması en soğuk ay olan ocakta ovalarda 1,5°C, dağlarda ise -6°C'ye kadar düşmektedir. En sıcak ay olan haziranda ise ovalardaki sıcaklık 17° ile 20°C arasında değişmektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 9°C'dir.

Ülke'nin %30'u ormanlarla kaplıdır. Ormanların çoğunda kozalaklı ağaç türleri bulunur. Yüksek bölgelerdeki ormanlarda yeni dikilmiş ağaçlar çoğunluktadır. Ormanlarında ve dağlık bölgelerinde geyik ve dağ keçisi gibi yabani hayvanlara rastlanır. Bunun yanında çeşitli evcil hayvanlar yetiştirilir.
Almanya Ülke Rehberi
Almanya'nın genel yapısı, nüfus ve yaşam alanları, çoğrafi, idari, ekomik yapısı ve yönetim şekli...
Almanya Haritası
Almanya fiziki, coğrafi, siyasi ve idari haritalar...
Almanya Tarihi
Kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka, ve Baltık Denizi; doğusunda Polonya ve Çek Cumhuriyeti; güneyinde...
Coğrafi Özellikleri
Almanya'nın yüzölçümü 357,021 km² ‘dir. Bunun 349,223 km²'si karadan, 7,798 km²'si su kaynaklarından...
Devlet Yapısı
Almanya Federal Devleti, merkezi devlet düzeyi ve 16 eyaletten oluşmaktadır. Ülkenin Temel...
Ekonomisi
Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasının ardından çok hızlı bir şekilde ekonomik gelişimini...
Demografik Yapısı
Almanya 82 milyon nüfusu ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok nüfusa sahip olan ülkedir...
Ulaşım
Ülke içi ulaşımda, Alman Demiryolları oldukça gelişmiş olanaklarıyla öğrencilere cazip imkanlar...
E-Posta : edabroad@edabroad.com